काेल्हवी, बाराका दुग्ध उत्पादक किसानहरू लकडाउनकाे अवश्थामा

काेल्हवी, बाराका दुग्ध उत्पादक किसानहरू लकडाउनकाे अवश्थामा लाइनमा दुग्ध संकलन गर्दै