आयोजनामा किसान डायरी र अनलाईन व्यवस्थापन सूचना प्रणालि कार्यान्वयन

आयोजनाले प्रथम चरणको लागि छनौट गरेका ५ वटा कृषि जन्य वस्तुहरू तरकारी, वाख्रा, औषधिजन्य सुगन्धित जडिबुटी, दुग्ध र माछा आपूर्ति श्रृङ्खलाको छुट्टाछुट्टै कृषक डायरीको छपाई सम्पन्न गरी यसको कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित फिल्ड कर्मचारीहरूलाई अभिमुखिकरण गर्ने काम गरेको छ।

आयोजनाले ट्याबलेट(tablet) को उपयोगवाट पनि किसान डायरी र MIS का लागि सूचना संकलन गर्ने प्रणालिको विकास गरेको छ। कृषक डायरीको माध्यमबाट किसानलाई आफ्नो उत्पादनको लाभ-लागत गणना गर्न, व्यावसायिक कारोवारको नियमित रेकर्ड राख्न र आँफूलाई आवश्यक योजना बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राख्दै सम्बद्ध किसानको बारेमा नियमित व्यवसायिक सूचना एवं ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिईएको छ।