समाचार


"समृद्धि" आयोजनाले प्रदेश २ का उद्योगमा तालिम सहितको रोजगारी उपलब्ध गराउने

8th July, 2020 Rural Enterprises and Remittances P...

शान्तिपुरका माछा पालक कृषकलाई प्रविधिक सहयोग

समृद्धि आयोजनाको अनुदानमा शान्तिपुरका माछा पालक कृ...

बन्दाबन्दीको समयमा तरकारी उत्पादक किसानका गतिविधि

With the outbreak of COVID-19, Pandemic all sphere...

कोरोना महामारी सन्दर्भमा आप्रवासी स्रोत र सूचना केन्द्र मार्फत सेवा

MRC/MID services amidst COVID-19   Th...

कोभिड -१९ महामारीको बेला किसान संग "समृद्धि" आयोजना

The pandemic hits rural people and farmers the mos...