Notice

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना 

Urgent Notice

यस आयोजनाको टेलिफोन नम्बरहरु मर्मतको क्रममा रहेकोले कार्यालयको अत्यावश्यक कार्यको लागि निम्न मोवाइल नम्बरहरुमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क नम्बरहरु

१) ९८०१५६४९१३ प्रशासन शाखा

२) ९८०१५६४९१४ सोधपुछ शाखा

Final Result of Procurement Officer and Financial Management Officer

खरिद अधिकृत र वित्त व्यवस्थापन अधिकृत छनौटको अन्तिम नतिजा

विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना

विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना 

सेवा प्रदायक विण्डाे को लागी नमुना प्रस्ताव पत्र

सेवा प्रदायक विण्डाे को लागी नमुना प्रस्ताव पत्र