Notice

ToR of Financial Management Officer and Procurement officer

ToR of Financial Management Officer and Procurement officer

Vacancy Announcement

Vacancy Announcement

Notice for EOI Call

Notice for EOI Call

EOI Cancellation Notice

EOI Cancellation Notice

बैकल्पिक उम्मेदवारको नाम सच्याईएको बारे सुचना

यस आयोजनाबाट मिति कार्तिक १८,२०७६ मा EDF को नतिजा प्रकाशित सुचनामा खोटाङ जिल्लाको दोस्रो बैकल्पिक उम्मेदवारमा श्री तारानाथ फुँयाल  हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको ब्यहोरा यसै सुचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।