Notice

Press release by MoALD regarding Entry of Locust in Nepal

सलहको पहिचान र व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषक वर्गका लागि जारी गरेको प्राविधिक सन्देशमा निम्न शिर्षकमा जानकारी दिईएको छ। 
  • सलहलाई कसरी चिन्ने?
  • सलहले कसरी नोक्सानि गर्दछ?
  • सलह आउँदै गर्दा के गर्ने ?
  • सलह आएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

Apprenticeship and VST time extension notice

Apprenticeship and VST time extension notice

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना 

Urgent Notice

यस आयोजनाको टेलिफोन नम्बरहरु मर्मतको क्रममा रहेकोले कार्यालयको अत्यावश्यक कार्यको लागि निम्न मोवाइल नम्बरहरुमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क नम्बरहरु

१) ९८०१५६४९१३ प्रशासन शाखा

२) ९८०१५६४९१४ सोधपुछ शाखा

Final Result of Procurement Officer and Financial Management Officer

खरिद अधिकृत र वित्त व्यवस्थापन अधिकृत छनौटको अन्तिम नतिजा